Egiaztagiriak

Altzairuzko estrukturen kalitate egiaztagiria.

Eraikuntza maila UNE EN 1090-2:2011: EXC1 y EXC2-en arabera.